Published: 11/22/2022 9:14:56 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Novus Group International AB: RÖRELSERESULTATET BLEV -2,6 MLN KR 3 KV (-1,2)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Analys- och undersökningsföretaget Novus nettoomsättning under det tredje kvartalet 2022 uppgick till 11,5 miljoner kronor (11,1).

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-1,2) och nettoresultatet låg på samma nivå.

Kassaflödet för kvartalet uppgick till -2,1 miljoner kronor (-2,4) och likvida medel var vid periodens utgång 12 miljoner kronor (7,7).          
        

Read more about Novus Group International AB