Published: 11/25/2022 3:29:30 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Aquaticus Real Estate AB (publ): ÖKAT FÖRVALTNINGSRESULTAT 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Aquaticus, som noterades på Spotlight Stock Market sommaren 2021, redovisar ett förvaltningsresultat för det tredje kvartalet 2022 på 5,8 miljoner kronor (4,7).

Hyresintäkterna steg till 10,9 miljoner kronor (10,5). Driftnettot var oförändrat vid 9,3 miljoner kronor. Lägre administrationskostnader förklarar förbättringen av förvaltningsresultatet.

Värdeförändringar av fastigheter uppgick till 0,0 miljoner kronor (36,4), vilket drog ned resultatet före skatt till 5,8 miljoner kronor (41,1).

Nettoresultatet landade på 4,0 miljoner kronor (35,3).

"Aquaticus verksamhet har under de tre första kvartalen 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark. Bolaget har ett stabilt kassaflöde och en bra tillgång", skriver vd Christofer Östman.

2022 har varit en turbulent tid med flertalet omvärldshändelser som mer eller mindre har fått påverkan i Sverige, konstaterar han. Det senaste kvartalet har kretsat kring inflation, räntor och värdering.

"Trots den ändrade omvärldssituationen har vi ännu inte kunnat se någon direkt påverkan på bolagets verksamhet utan levererar ett starkt resultat och kassaflöde för perioden som följer den långsiktiga planen. Bolagets finansiering är räntebunden till slutet av juni 2024", uppger Aquaticus-chefen.

Aquaticus äger och förvaltar en kontorsfastighet i Sundbyberg. Den omfattar cirka 17.300 kvadratmeter och är helt uthyrd till företaget Xylem Water Solutions Global Services.          
        

Read more about Aquaticus Real Estate AB (publ)