Published: 11/29/2022 8:23:15 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Eurocine Vaccines AB: RÖRELSERESULTATET SJÖNK TILL -5,9 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vaccinutvecklaren Eurocine redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på -5,9 miljoner kronor (-4,0). Nettoresultatet landade på samma nivå.

Nettoomsättningen var fortsatt noll.

"Inledningen av det nya räkenskapsåret har varit stark för Eurocine Vaccines och det är glädjande att vi har gått in i en ny fas med en uppdaterad portfölj bestående av två vaccinkandidater – en mot klamydia och en mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2", skriver vd Hans Arwidsson.

Eurocine genomförde nyligen en företrädesemission på 7,8 miljoner kronor.

"Kapitaltillskottet från vår nyligen genomförda företrädesemission möjliggör ett bibehållet högt tempo i vår utveckling, både av vår vaccinkandidat mot klamydia där vi nyligen har avancerat vårt arbete och uppnått flera milstolpar, och den fortsatta planeringen och utvärderingen av HSV-2-kandidaten", skriver Hans Arwidsson.          
        

Read more about Eurocine Vaccines AB