Press release from Companies

Published: 2020-10-30 15:15:57

Game Chest Group AB: Game Chest betalar av sista delen av lånet till Qualcon

Game Chest ingick den 2019-05-15 avtal med Qualcon om upptagande av lån på två miljoner kronor med en årlig ränta på 15 procent. Idag betalar Game Chest den kvarstående delen av lånet (500 000 SEK) plus upplupen ränta till Qualcon och har därmed inga kvarvarande lån.

Senast kommunicerad information kring lånet av Qualcon:
https://news.cision.com/se/gamechest/r/betalning-och-forlangning-av-lan,c3101876

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Läs mer hos Cision
Read more about Game Chest Group AB

Subscription