Press release from Companies

Published: 2020-11-06 11:44:54

Game Chest Group AB: Förhandlingarna gällande potentiellt förvärv avbryts

Förhandlingarna gällande det potentiella förvärv som kommunicerade i samband med ingåendet av en avsiktsförklaring den 14 oktober har avbrutits. Läs tidigare kommunicerad information kring detta här: https://news.cision.com/se/gamechest/r/game-chest-tecknar-loi-om-forvarv,c3215538

VD Kommentar
Det potentiella förvärvet var alltsedan inledande förhandlingar ett osäkert kort då målbolaget i fråga redan befann sig i en försäljningsprocess med minst en annan intressent utöver Game Chest. Vi befinner oss dock i en väldigt spännande fas där förvärv aktivt ligger i fokus. Därav kommer mitt och ledningens arbete fortsätta med att söka nya spännande möjligheter för att ytterligare komplettera och förfina Game Chest-koncernens ekosystem.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Läs mer hos Cision
Read more about Game Chest Group AB

Subscription