Published: 2/7/2023 8:35:06 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Respiratorius AB: RESULTAT -2,8 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Respiratorius redovisra ett resultat efter finansiella poster på -1,8 miljoner kronor (-2,7) för det tredje kvartalet, oktober-december, i det förkortade räkenskapsåret maj-december 2022.

Resultat per aktie uppgick till -0:01 kronor (-0:01).

Periodens kassaflöde var -4,5 miljoner kronor och kassan vid årets utgång uppgick till 7,6 miljoner kronor.          
        

Read more about Respiratorius AB