Published: 2/24/2023 6:31:42 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: RÖRELSERESULTAT -6 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Double Bond Pharma, DBP, meddelar totala intäkter på -2,0 miljoner kronor (10,3) och ett rörelseresultat på -6,0 miljoner kronor (6,0) för det fjärde kvartalet 2022.

Periodens resultat uppgick till -6,0 miljoner kronor (6,0) motsvarande ett resultat per aktie om -0:10 (10:80).

Likvida medel vid årets slut uppgick till 2,5 miljoner kronor, att jämföra med 12,5 miljoner kronor vid årets ingång.

Styrelsen föreslår att utdelning inte ska lämnas för verksamhetsåret 2022. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.

"Styrelsens bedömning är befintliga likvida medel tillsammans med den genomförda nyemissionen kommer att räcka till kvartal 3 2023. Därefter kommer bolaget att finansieras av bidrag från olika EU-fonder (exempelvis har ansökan om finansiering från till exempel Horizon2020 skett), från licensieringen av produkter till potentiella samarbetspartners, där pågående förhandlingar i dagsläget pågår samt finansiering från riktade nyemissioner eller en kombination av dessa", hetr det i bokslutskommunikén.          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB