Press release from Companies

Published: 2021-02-18 13:44:49

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Bioanalytiska analysmetoden för Temozolomid i plasma har utvecklats

Double Bond Pharmaceutical International AB ("DBP") rapporterar att man har framgångsrikt utvecklat den bioanalytiska metoden för temozolomid i mänsklig plasma. Studierna har utförts av ett företag som är beläget i EU och som är specialiserad på utvecklingen av bioanalytiska metoder för olika ämnen i mänsklig matrix. Dessa studier krävs för att man under klinisk fas I ska kunna analysera de mänskliga patientproverna för farmakokinetiska data. Man påbörjar därmed validerings- och stabilitetsstudier för temozolomid i mänsklig plasma som nästa steg i utvecklingen.

"Metoden har utvecklats enligt GLP (Good Laboratory Practice) och vi är glada över att ha kunnat slutföra denna fas av produktutvecklingen." - kommenterar Sayeh Erfan, Produktionsdirektör och Lili Li, Produktutvecklings Specialist för DBP,"- Detta är en viktig del av produktutvecklingen då vi under klinisk fas I kommer att analysera patientprover som vidare ger nödvändiga data om SI-053:s distribution, metabolism och elimination."

Om SI053/Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Belarus sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Video presentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

Subscription