Press release from Companies

Published: 2021-02-23 08:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: De kliniska doserna för SI053 är fasta

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP") rapporterar att man valt en tre plus tre design för doseskalering följt av en expansionsfas under klinisk fas I för SI053 istället för en adaptiv design som man tidigare ansåg var passande. Detta innebär att man då tillverkar fasta doser som man har valt på förhand. Dessa doser har valts baserat på EMA:s rekommendationer samt de prekliniska data.

"Denna viktiga milstolpe tar oss ännu ett steg närmare klinisk fas I." – kommenterar Breezy Lindqvist, CMO för DBP, - "3+3 design är mer passande för SI-053 av praktiska skäl. Dessutom förenklas tillverkningen inför fas I".

"Jag tror starkt på att genom en mer noggrann dose-finding process under fas I kommer vi att lyckas förbättra effektiviteten av SI-053 jämfört med Temodex och höja överlevnaden av patienterna ännu mera." –– kommenterar Igor Lokot, VD för DBP.

Om SI053/Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Belarus sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Video presentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA  

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

Subscription