Published: 4/26/2023 7:04:32 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Sjöstrand Coffee Int AB: OMSÄTTNING NED 18% 1 KV, BRUTTOMARGINAL STÄRKTES

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sjöstrand Coffees totala omsättning sjönk med 18 procent under första kvartalet till 7,5 miljoner kronor.

Det framgår av delårsrapporten.

Bruttomarginalen landade på 38 procent (32%). Bolagets mål för helåret 2023 är att ha en bruttomarginal mellan 38 och 40 procent. Rörelseresultatet blev 0,6 miljoner kronor (0,9).

"Första kvartalet har till stor del gått ut på att ställa om affären för att leverera på vår nya strategi där fokus framför allt ligger på lönsam tillväxt", skriver vd John Ekeberg i rapporten.

Bolaget har bland annat stängt ned sitt lager i Tyskland under januari och nu jobbar endast med ett lager.

"Under februari gjorde vi också en omfattande prisökning på samtliga produkter vilket inte har fått fullt genomslag på resultatet under första kvartalet. Prisökningen är nödvändig för att säkerställa att vi har tillfredställande marginaler och än så länge ser vi inte att detta har påverkat efterfrågan hos våra kunder vilket är positivt", skriver John Ekeberg.          
        

Read more about Sjöstrand Coffee Int AB