Published: 5/24/2023 8:09:51 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: EMISSION TECKNAD TILL 75%, TILLFÖRS 12 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Double Bond Pharmaceutical, DBP, fick se en teckning om 75 procent i bolagets företrädesemission. Bolaget tillförs 11,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nästan 43 procent av det tilltänkta beloppet i emissionen tecknades med stöd av uniträtter medan knappt 5 procent tecknades utan sådana rätter.

Ungefär 27 procent av det ursprungligen planerade emissionsbeloppet tecknades av emissionsgaranter. Garanterna får för sina åtaganden en garantiersättning motsvarande 15 procent av det garanterade beloppet om de väljer kontant ersättning alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i bolaget.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,9 miljoner kronor.

Mangold agerade finansiell rådgivare i emissionen.          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB