Published: 9/18/2023 9:23:39 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: HANDELSSTOPPAD AV SPOTLIGHT STOCK MARKET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight Stock Market har valt att handelsstoppa Double Bond Pharmaceuticals aktier tills vidare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Orsaken till beslutet är att Spotlight Stock Market bedömt att investerare "inte i tillräcklig omfattning eller på lika villkor har tillgång till information om Double Bond Pharmaceutical International AB eller aktierna".

Under söndagen släppte Double Bond Pharmaceutical nyheten att bolaget och Vivo Biopharma har ingått en överenskommelse om förvärv av tillgångar, samarbete och överföring av SI-053 och relaterade tillgångar. Givet uppfyllande av vissa villkor kan avtalet berättiga DBP till mer än 150 miljoner dollar i delmåls- och royaltybetalningar, skrev bolaget i sitt pressmeddelande.          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB