Published: 9/20/2023 8:39:17 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: HANDELSSTOPPET HÄVS, AKTIEN BÖRJAR HANDLAS IGEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Handeln med aktierna i Double Bond Pharmaceutical (DBP) återupptas under onsdagen.

Det framgår av ett meddelande från handelsplatsen Spotlight Stock Market där det hänvisas till det pressmeddelande med kompletterande information som DBP släppte på tisdagskvällen kring det tidigare aviserade förvärvet av, och samarbetet med, Vivo Biopharma.

Det var i måndags som Spotlight Stock Market valde att handelsstoppa forskningsbolagets aktier tills vidare. Orsaken till beslutet var att Spotlight bedömde att investerare "inte i tillräcklig omfattning eller på lika villkor har tillgång till information om Double Bond Pharmaceutical International AB eller aktierna".          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB