Press release from Companies

Published: 2021-07-26 11:40:34

Sjöstrand Coffee Int AB: GRIND lägger ny stororder till värde av 1,3 MSEK

Den brittiska kaffetillverkaren GRIND har lagt en ny stororder på espressomaskiner och mjölkskummare från Sjöstrand till ett sammanlagt värde av 1,3 MSEK. Omsättningen kommer att tas upp i augusti i samband med att produkterna från fabrik.


Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-26 11:40 CET.

Cecilia Hjertzell
VD och Koncernchef, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB

Subscription