Press release from Companies

Published: 2021-07-27 12:16:51

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: nästa köporder för Temodex till Columbia

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget") som är distributör av Temodex fortsätter att jobba med sina partners för att registrera produkten i Latin Amerika och Kina. Idag har DBP fått en köporder för 3 Temodex vialer till ett värde av ca $10k från dess partner i Columbia.

"Det finns ett stort intresse för Temodex / SI-053 i olika delar av världen och medan vi påbörjar kliniska prövningar fas I med SI-053 i EU kommer vi att kommersialisera Temodex på andra tillgängliga marknader. Med den nuvarande ordern är vi glada att ge läkare och patienter tillgång till vår innovativa produkt mot hjärncancer"- Kommenterar Igor Lokot, VD för DBP. - "Latinamerika är en stor marknad och kan generera en lönsam verksamhet för Bolaget" – fortsätter Igor Lokot, VD för DBP.

_________________________________________________________________________

Om Double Bond Pharmaceutical AB (DBP): DBP är ett svenskt läkemedelsföretag som grundades 2014 med syfte att utveckla och kommersialisera innovativa produkter och metoder för behandling av cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar och andra sjukdomar. Företaget är specialiserad på hjärncancer, levercancer och lunginflammation. Deras huvudprodukt är SI-053 (Temodex), en lokalt verkande form av temozolomid (TMZ) som ska användas i kombination med nuvarande SoC för behandling av glioblastom.

 

Om SI-053: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklad av RI PCP i Minsk, Vitryssland, är registrerad för marknadsföring som första hands behandling av glioblastom i Vitryssland sedan 2014. DBP licensierade Temodex år 2015 och har sedan dess utvecklat sin egen version av produkten, SI-053 för de reglerade marknaderna. SI-053 kommer att genomgå fas-1 klinisk studie år 2021.

________________________________________________________________________________

Video presentation: https://youtu.be/iweOQPq316o

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

___________________________________________________________________

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

Subscription