Press release from Companies

Published: 2021-08-31 08:35:51

Sjöstrand Coffee Int AB: John Ekeberg ny VD för Sjöstrand Coffee

Styrelsen har beslutat att utse John Ekeberg till VD för Sjöstrand Coffee

Styrelsen anser att ledarskapet för bolaget behöver anpassas för att kunna bemöta den snabba tillväxt som bolaget befinner sig i. John Ekeberg är idag Head of Sales i bolaget och ligger bakom mycket av bolagets snabba tillväxt under det senaste året. John har på kort tid byggt upp ett antal större kundkontrakt samt utvecklat de befintliga kunderna på ett mycket positivt sätt.  

“Styrelsen har fullt förtroende för John och hans ledarskap samt förmåga att skapa tillväxt och affärer, vilket vi ser som nyckeln under de kommande åren för att nå de högt ställda mål vi har för bolaget. Bolaget behöver också anpassa och bygga en organisation som klarar nästa steg i utvecklingen, där John kommer vara nyckelpersonen” säger Fredrik Petersson, styrelsens ordförande. 

Styrelsen har därför beslutat att John Ekeberg tillträder som VD med omedelbar verkan samt att nuvarande VD Cecilia Hjertzell avslutar sitt uppdrag. Styrelsen tackar Cecilia för sina insatser. 

 


Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 08:36 CET.

Fredrik Petersson

Styrelsens Ordförande

fredrik.petersson@sjostrandcoffee.com

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB

Subscription