Press release from Companies

Published: 2021-09-30 11:59:01

Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand ingår strategiskt partnerskap med Aqipa för europeisk marknadsetablering

Sjöstrand Coffee har idag ingått ett avtal om partnerskap med Aqipa som är en stor europeisk distributör av hem/köksutrustning, Audio/AV och kommunikationsutrusting.

Avtalet innebär att Aqipa blir exklusiv distributör av Sjöstrands produkter på 7 marknader (Tyskland, Österrike, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Italien och Australien). Den gemensamma ambitionen är att nå en årlig försäljningsomsättning om €2 Miljoner.

Avtalet innefattar all försäljning via retail kanalen men exkluderar Sjöstrand’s egen e-handel samt Amazon och rosterier såsom Grind i UK.  

Detta är ett strategiskt samarbete som möjliggör att Sjöstrand snabbare kan etablera sig på den europeiska marknaden samt Australien. Aqipa har stark lokal representation i samtliga de 7 länder som avtalet innefattar och har etablerade relationer med relevanta butikskedjor på samtliga marknader, vilket skapar stora möjligheter för Sjöstrand att snabbt etablera sig i butiksledet. 

"Vi är otroligt glada över att få jobba tillsammans med Aqipa för att accelerera vår internationella expansion. Aqipa har lång erfarenhet av att bygga upp starka varumärken på den europeiska marknaden. Detta är en del av Sjöstrand’s strategi att lägga ut fysisk retailförsäljning på starka distributörer för snabb marknadsetablering och samtidigt fokusera vår verksamhet på att bygga vår egen e-handels affär där vi har bättre marginaler och äger relationen med slutkunden" Säger John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee. 

Avtalet börjar gälla från och med 1-oktober 2021.


Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-30 11:59 CET.

John Ekeberg

john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB

Subscription