Press release from Companies

Published: 2021-11-16 16:45:22

Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee Int AB: omsättningsökning i Oktober, 94% tillväxt för koncernen Sjöstrand Coffee

Sjöstrand Coffee Int AB fortsätter att öka försäljningsmässigt och koncernen ökar 94% i omsättning gentemot oktober föregående år. Omsättningen uppgår till drygt 2,96 MSEK (1,54 MSEK oktober 2020) och resultatet landar på ca 0,187 MSEK (ca 0,032 MSEK oktober 2020). 

Kommunicerade ordrar under oktober som GRIND och Home Brands är inte inräknade i dessa siffror då den försäljningen först tas upp under leveransmånanden som är beräknad till December. 

(tkr) okt-21 okt-20 Ack 2021 Ack 2020
Koncern
Omsättning 2 962 1 546 20 491 8 049
Resultat 187 32 193 -1 213
Moderbolag
Omsättning 8 0 80 60
Resultat -165 -118 -1 608 -1 196

Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-16 16:45 CET.

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB

Subscription