Press release from Companies

Published: 2021-11-18 07:08:50

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: 20% av aktierna i Bio Vitos erhölls

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (“DBP”) kan i dag bekräfta att man i enlighet med en överenskommelse har erhållit 10 010 000 (tio miljoner tio tusen) nya stamaktier i Bio Vitos, värda 0,1 brittiska pund (GBX) styck. Förvärvet motsvarar 20 (tjugo) procent av Bio Vitos aktiekapital före nyemissionen och är en del av det tidigare annonserade avtalet om överlämnande av immaterialrätten till järnsuccinat från DBP till Bio Vitos. Ett utlåtande som bekräftar aktieemissionen registrerades på uppdrag av Bio Vitos vid den brittiska motsvarigheten till Bolagsverket the Registrar of Companies in the United Kingdom den 16 november 2021 och kan i sin helhet ses här: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12114158/filing-history

I och med förvärvet av de 10 010 000 aktierna är DBP nu den näst största aktieägaren i Bio Vitos efter Craven House Capital plc (”CRV”), ett brittiskt publikt förvaltningsbolag noterat på AIM-listan på Londonbörsen (London Stock Exchange). CRV äger 14 708 700 aktier i Bio Vitos vilket efter emissionen av de 10 010 000 nya aktierna motsvarar 24,49 (tjugofyra komma fyrtionio) procent av Bio Vitos utestående aktier. Som tidigare meddelats planerar DBP att fördela 2 500 000 av de nyförvärvade aktierna i Bio Vitos pro rata bland sina aktieägare.

Bio Vitos ämnar komma ut på den offentliga marknaden genom listning på antingen Euronext Growth (Oslo) Market eller på Nasdaq First North Growth Market i enlighet med erhållen ekonomisk rådgivning och de rådande förhållandena på aktiemarknaden.

Mer om utlicensering av immaterialrätten till järnsuccinat från DBP till Bio Vitos:

https://mb.cision.com/Main/12720/3440256/1486281.pdf

Mer om den kliniska studien kring järnsuccinat:

https://mb.cision.com/Main/12720/2972792/1151388.pdf, https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=106484

Mer om patentansökan för järnsuccinat:

https://mb.cision.com/Main/12720/2975075/1151997.pdf,  https://mb.cision.com/Main/12720/3240619/1337717.pdf

Mer om BIO VITOS: Bio Vitos är ett företag som specialiserar sig på distribution och försäljning av kosttillskott. The olika cannabisprodukter, baserade på norsk omega-3- och cannabisolja, är i förberedelsefasen för tillträde till danska Lægemiddelstyrelsen. 24,49% av Bio Vitos ägs av Craven House Capital plc som är börsnoterat på brittiska AIM (London Stock Exchange).

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:     556991-6082
Aktiens kortnamn:            DBP B
Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

Subscription