Press release from Companies

Published: 2021-11-23 07:30:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Named Patient Early Access-programmet för Temozolomid gel (Temodex®) är i gång

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (“DBP” eller “Double Bond”) har glädjen att meddela att Named Patient Treatment Access-programmet för Temozolomid gel (Temodex®) startades upp den 23:e november. Syftet med programmet är att tillhandahålla en ny banbrytande behandlingsform åt glioblastompatienter runt om i världen redan innan produkten är registrerad globalt.

Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva elakartade tumörformen av alla primära hjärntumörer. Den uppstår i gliacellerna och står för 52% av alla hjärnvävnadstumörer och 20% av alla tumörer innanför skallbenet. Varje år upptäcks ca 12 000 nya fall av glioblastom i USA och ca 250 000 nya fall i världen.

Standardbehandlingen utgörs i dag av kirurgi följt av strålning och cytostatikabehandling. Double Bonds Temodex®/SI53 (Temozolomid gel) är ett cytostatikum i gelform som administreras lokalt efter kirurgiskt avlägsnande av tumören. Därigenom uppnås den optimala behandlingseffekten exakt där den behövs. Temozolomid är en prodrog som förstör tumörens DNA och framkallar celldöd hos de elakartade cellerna.

Alexavi har på uppdrag av Double Bond hand om Early Access-programmet för Temodex® i syfte att öka kännedomen om behandlingen hos såväl läkare som patienter runt om i världen: https://mb.cision.com/Main/12720/3446924/1491329.pdf

För mer information om hur denna behandlingsform fungerar och hur behandlare kan få tillgång till produkten, vänligen besök www.GlioblastomaEarlyAccessProgram.com .

Mer om Alexavi Ltd: www.alexavi.com/ Alexavi är en global förmedlare av produktutvecklings- och marknadsföringstjänster inom farmaceutisk, bioteknisk, medicinteknisk och läkemedelsindustri. Alexavi grundades 2021 av ett flertal bolag i varierande storlek i syfte att uppfylla deras produktutvecklings- och marknadsföringsmål på ett kvalitetssäkert samt tids- och kostnadseffektivt sätt. Alexavi strävar efter att förändra det rådande paradigmet inom sin nisch med fokus på att kunna tillhandahålla nya behandlingsmetoder åt patienter snabbare.

____________________________________________________________________

Företagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Organisationsnummer: 556991-6082

Kort aktienamn: DBP B

ISIN-kod: SE0007185525

För mer info, kontakta:

Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

E-mail: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

_________________________________________________________________________

Mer om Double Bond Pharmaceutical International AB:

DBP är ett läkemedelsbolag med främsta focus på utveckling av cancerbehandlingar baserade på BeloGal®, företagets egenutvecklade teknologi för läkemedelstillförsel. Företaget erhöll i juni 2015 särläkemedelsstatus från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för sin första produkt, SA-033 för behandling av hepatoblastom. I oktober 2015 förvärvade DBP rättigheterna till Temodex, ett Belarusregistrerat läkemedel för behandling av hjärntumörer, och erhöll i juli 2016 särläkemedelsstatus från EMA för denna utformning av temozolomid för behandling av gliom. Denna produkt är i detta nu under vidareutveckling inför en kommande registrering såväl i EU som globalt och har arbetsnamnet SI-053 i DBP:s pipeline.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

Subscription