Press release from Companies

Published: 2021-11-24 13:46:08

Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand får order värd 3,1 MSEK från samarbetspartner i Storbritannien.

Sjöstrand Coffee har fått en order värd 3,1 MSEK från sin samarbetspartner i Storbritannien, GRIND. Orden består av espresso kapselmaskiner samt mjölkskummare och kommer att levereras under januari månad.

En del av ordern innefattar produkter anpassade för USA marknaden där GRIND kommer att lansera under Q1 2022.

"Det här är ytterligare en stor order från GRIND på kort tid och det är otroligt spännande och kul att vi har vuxit vårt samarbete så framgångsrikt under året. Det är verkligen ett kvitto på att våra produkter har en stark internationell efterfrågan som vi ser en stor potential att bygga vidare på under 2022 och framåt" säger John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee.


Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-24 13:46 CET.

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB

Subscription