Press release from Companies

Published: 2021-12-21 19:01:46

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines beslutar om vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket inför ansökan om klinisk prövning

Eurocine Vaccines styrelse har tagit beslut om att genomföra en vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket inför den kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. Rådgivningen kommer att ge Eurocine Vaccines ett stärkt underlag för dokumentationen och bedöms maximera sannolikheten för ett snabbt godkännande av ansökan efter inlämnade. Med anledning av den planerade vetenskapliga rådgivningen uppdateras tidplanen och starten av studien planeras nu till första halvåret 2023.

Inför den kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia kommer en vetenskaplig rådgivning att genomföras med Läkemedelsverket, vilket styrelsen i Eurocine Vaccines beslutade om idag. För att ha all relevant data tillgänglig från den pågående utvecklingen i samband med rådgivningen, uppdaterades tidplanen för starten av den kliniska studien. Den planeras nu till första halvåret 2023, vilket är en senareläggning jämfört med den tidigare planen som angav hösten 2022.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2021.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Bolaget har en egen teknologiplattform, Endocine™, som har testats i fyra omfattande kliniska studier med över 400 deltagare.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.

Läs mer hos Cision
Read more about Eurocine Vaccines AB

Subscription