Reports

Published: 2022-02-22 09:00:00

Novus Group International AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI – DECEMBER 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 72 420 en ökning med 21 % jämfört med föregående 12 månader (59 788). Rörelseresultatet uppgick till kSEK 4 246 (4 405 föregående 12 mån)

Perioden okt-dec 2021 jämfört med samma period 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 21 749 (18 603)
  • Rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 699 (2 559)
  • Resultat efter skatt uppgick till kSEK 1 344 (2 014)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,13 (0,19)

På grund av ändring i räkenskapsår redovisar vi även jämförelse på 12 månaders bokslut jämfört med en 6 månadsperiod som var föregående bokslut

Verksamhetsåret jan – dec 2021 (12 mån) jämfört med juli 2020 – dec 2020 (jämf m 6 mån*)

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 72 420 (27 658)
  • Rörelseresultatet uppgick till kSEK 4 246 (1 881)
  • Resultat efter skatt uppgick till kSEK 3 328 (1 482)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,32 (0,14)

Ökad omsättning och bibehållen vinst

Vinsten för 2021 ligger kvar på samma nivå som tidigare, men med en kraftig omsättningsökning på 21 %.

Vi fortsätter att göra bra undersökningar och får hela tiden nya kunder och förnyat förtroende från befintliga kunder. Novus medarbetare har gjort ett enastående arbete, vilket är förutsättningen för den starka tillväxten. Under pandemin har vi nyanställt 15 personer för att möta denna ökade efterfrågan.  2022 är ett valår och vi ser fortsatt att vi kommer att vara i centrum av svenskt undersökningsuniversum.

Bedömningen är att bolaget fortsätter omsättningsökningen under innevarande år.

Torbjörn Sjöström, VD

Bolaget i sammandrag

(kSEK) Okt-dec 2021 Okt-dec 2020 Helår2021  *Helår2020 Helår (6 mån)2020
Nettoomsättning 21 749 18 603 72 420 59 788 27 641
Rörelseresultat 1 699 2 559 4 246 4 405 1 881
Resultat efter skatt 1 344 2 014 3 328 3 445 1 482
Rörelsemarginal, % 7,81% 13,76% 5,86% 7,37% 6,81%
Resultat per aktie, SEK 0,13 0,19 0,32 0,33 0,14

Räkenskapsårets belopp och siffror avser perioden januari – december 2021 (12 månader) och jämförelsesiffrorna avser föregående räkenskapsåret juli 2020 till dec 2020 (6 månader). *Jämförelseperioden avser flera räkenskapsår på grund av det förkortade räkenskapsåret juli till december 2020.

VD-kommentar

Resultatet för 2021 är ett styrkebesked. Novus har under ännu ett år med pandemin ökat omsättningen med 21% vilket betyder ökat förtroende bland kunderna. Novus medarbetare har gjort en enastående prestation, vilket är grunden för den fortsatta och starka tillväxten.

Framgången har gjort det möjligt att nyanställa på för bolaget strategiskt viktiga områden.

Novus är för andra året det mest kända undersökningsföretaget i Sverige och våra undersökningar definierar flera delar av det offentliga Sverige.

Allt från att tala om hur många hundar som finns i Sverige, hur många internetanvändare det finns och vad de gör på internet till att vi beskriver förutsättningarna kring det politiska landskapet och maktkampen. Men det är bara det man ser i det offentliga rummet. Merparten av våra undersökningar levererar kunskap till ledningsgrupper de använder i affärsutvecklingen som kräver tillförlitliga fakta som Novus tar fram genom våra undersökningar. 

Novus är inte bara faktakällan, vi bistår med förklaring kring det mänskliga beteendet. Siffrorna är basen som sedan utvecklas med förklaringar kring det kollektiva mänskliga beteendet.

Novus framgångar ger bolaget stora möjligheter att under innevarande år med bland annat riksdagsval att fortsätta den innevarande utvecklingen med både lojala kunder och nya kunder som inser värdet av Novus undersökningar.

Torbjörn Sjöström

VD

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Novus genomför opinions- och marknadsundersökningar med erfarenhet i kombination med nya angreppssätt som plattform. Nyckelord i verksamheten är timing och närvaro - på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Läs mer hos Cision
Read more about Novus Group International AB

Subscription