Press release from Companies

Published: 2022-04-28 18:15:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Slutligt utfall och registrering vid Bolagsverket av utnyttjade teckningsoptioner serie TO 2B

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller ''Bolaget'') meddelar idag att slutligt utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO2B blev  1 726 067 motsvarande cirka 21,25% av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget ca 829 tkr före emissionskostnader.

Registreringen vid Bolagsverket är nu genomförd och medför att antalet aktier ökar från 55 285 025 till 57 011 092 och aktiekapitalet ökar från 2 764 251.25 kr till 2 850 554.6 kr. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen från utnyttjande av teckningsoptionerna till cirka 3.1 procent.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett läkemedelsbolag med främsta fokus på utveckling av cancerbehandlingar baserade på BeloGal®, företagets egenutvecklade teknologi för läkemedelstillförsel. Företaget erhöll i juni 2015 särläkemedelsstatus från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för sin första produkt, SA-033 för behandling av hepatoblastom. I oktober 2015 förvärvade DBP rättigheterna till Temodex, ett Belarusregistrerat läkemedel för behandling av hjärntumörer, och erhöll i juli 2016 särläkemedelsstatus från EMA för denna utformning av temozolomid för behandling av gliom. Denna produkt är i detta nu under vidareutveckling inför en kommande registrering såväl i EU som globalt och har arbetsnamnet SI-053 i DBP:s pipeline.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

Subscription