Press release from Companies

Published: 2022-05-02 16:25:44

Bodyflight: Årsredovisning 2021 Bodyflight Sweden AB

Bodyflight Sweden ABs årsredovisning 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bodyflight.se samt kan beställas från Bodyflight Sweden AB via e-post: bolagsstamma@bodyflight.se

Bromma den 2 maj, 2022

För ytterligare information, kontakta:

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Bodyflight är en friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Läs mer hos Cision
Read more about Bodyflight

Subscription