Press release from Companies

Published: 2022-05-06 11:11:19

Transferator AB: Uppdaterad tidsplan automatiskt inlösenförfarande

Transferator AB (publ) publicerar härmed en uppdaterad tidsplan avseende det automatiska inlösenförfarande som beslutades på årsstämma den 29 april 2022. Tidsplanen har förändrats marginellt och nu gällande tidsplan enligt nedan.

Transferator AB split och inlösen – Tidsplan

12 maj           Sista dag för handel i Transferator A- samt B-aktie med nuvarande ISIN-koder

13 maj           Första dag för handel med nya ISIN-koder.

16 maj           Avstämningsdag i Euroclear avseende split

17 maj           Nya aktier hänförliga till spliten beräknas finnas tillgängliga på ägarnas konton.

20 maj           Första dag för handel med inlösenaktier (IL)

27 maj           Sista dag för handel med inlösenaktier (IL)

31 maj           Avstämningsdag för indragning av aktier

1 juni             Indragning av inlösenaktier görs på ägarnas konton.

3 juni             Utbetalning av likvid sker per automatik till aktieägarna.

Tidsplanen kan alltid bli föremål för förändringar beroende på Spotlight/Euroclear/Bolagsverket, men i sådan fall kommer Bolaget kommunicera det omgående. 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Read more about Transferator AB

News from Spotlight Group