Press release from Companies

Published: 2022-05-13 08:30:00

Bodyflight: Bodyflight och Benify säljer friskvård

Bodyflight är nu del av Benifys förmånsportal med 2 miljoner användare

Bodyflight är nu anslutna till Benifys Förmånsportal vilket innebör att mer än 2 miljoner anslutna medarbetare kan nyttja sin friskvårdspeng för att träna Bodyflight. Bodyflight har varit en friskvårdsklassad aktivitet ett flertal år och intresset för träningsformen ökar. 

Bodyflight har ett friskvårdspaket som tilltalar de flesta. Efter en kort tids träning kan de flesta växla över och bli sportflygare för en kontinuerlig träning. Träningsformen är skonsam mot kroppen och ger en allsidig träning.

Friskvårdspaket Bodyflight

För den som är ansluten till Benify finns ett erbjudande att ta del av:

Erbjudande Benify (endast i inloggat läge)

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Bodyflight är ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott i vilken ett flertal SM-tävlingar har hållts. Sedan 2020 har Bodyflight status som friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyfights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet.

www.bodyflight.se

Läs mer hos Cision
Read more about Bodyflight

Subscription