Press release from Companies

Published: 2022-05-30 09:41:26

Smoltek Nanotech: Smoltek tecknar samarbetsavtal med internationell tillverkare för utveckling av demonstratorer till elektrolysörer

Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek") meddelar att koncernbolaget Smoltek Innovation AB ("Smoltek Innovation") har tecknat ett samarbetsavtal med en stor internationell tillverkare av insatsmaterial till elektrolysörer. Samarbetsavtalet omfattar utveckling av demonstratorer för Smolteks högeffektiva nanofiberbaserade cellmaterial till PEM-elektrolysörer.

Parterna har undertecknat ett samarbetsavtal som innebär att Smolteks kolnanofibrer och korrosionsskydd kommer att kombineras med andra material från tillverkaren, samt katalyspartiklar från tredje part, till en demonstrator i labbstorlek. Detta demomaterial kommer därefter att integreras i en fullständig PEM-elektrolysörcell, följt av testkörning och mätning av dess prestanda.

 

– Det är glädjande att vi och vår partner nu har undertecknat ett samarbetsavtal för detta utvecklingsprojekt, och vi ser båda fram emot att ta fram en fullständig PEM-elektrolysörcell med vår patentskyddade teknologi, säger Fabian Wenger, Tech Lead på Smoltek Innovation.

 

Detta projekt görs för att verifiera potentialen i Smolteks nanofiberbaserade cellmaterial och dess förmåga att reducera mängden extremt dyra katalysatorpartiklar i PEM-elektrolysörer. Genom Smolteks kolnanofiberteknik ökar den aktiva ytan som är i kontakt med membranet i elektolysörcellen och på så vis kan även elektrolysörens totala storlek minskas, vid bibehållen produktionskapacitet.

 

– Dessa egenskaper ger sammantaget en betydligt lägre produktionskostnad för grön vätgas, säger Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Innovation.

 

Parterna har kommit överens om att dela kostnaderna för arbete som utförs av tredje part lika mellan sig. Övriga villkor i avtalet kommuniceras ej.

För ytterligare information:
Ellinor Ehrnberg, vd Smoltek Innovation AB 

E-post: ellinor.ehrnberg@smoltek.com  
Telefon:  0760-52 00 53 
Webbplats:
www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 73 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Läs mer hos Cision
Read more about Smoltek Nanotech

Subscription