Press release from Companies

Published: 2022-06-16 07:50:00

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines presentation på Småbolagsdagarna i Stockholm

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, utvecklingen av ett klamydiavaccin och den mycket intressanta nytillkomna vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2 på Småbolagsdagarna i Stockholm den 15 juni 2022. Även det intensiva arbetet med att utöka bolagets portfölj med ytterligare vaccinkandidater beskrevs.

Presentationen från den 15 juni 2022 finns tillgänglig på:

Eurocine Vaccines presentation på Småbolagsdagarna i Stockholm

Läs mer:

Om vår portföljstrategi

Om vår utvecklingsprocess, ”Bridging the Gap”

Om vaccinkandidaten mot klamydia

Om marknadspotentialen för klamydiavacciner

Om att Eurocine Vaccines utökar portföljen (pressmeddelande)

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
+46 70 634 0171

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.

Läs mer hos Cision
Read more about Eurocine Vaccines AB

News from Spotlight Group