Press release from Companies

Published: 2022-07-13 11:48:52

Smoltek Nanotech: Smoltek har fått beställning för att utföra konceptstudie för medicintekniska enheter

Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek") meddelar att bolaget har fått en order, värd 40 000 euro, för att med bolagets unika kolnanofiberteknologi utföra en konceptstudie för att lösa ett svårt materialtekniskt problem för ett globalt medicinteknikföretag.

Syftet med konceptstudien är att bekräfta att Smolteks elektriskt ledande, vertikala kolnanofibrer kan utgöra funktionen som en sammankoppling (interconnect) mellan en integrerad krets och ett sensormaterial som inte är kompatibelt med metaller.

"Det här är en fantastisk affärsmöjlighet för oss, i ett unikt sammanhang där vi egentligen inte ser några alternativa lösningar. Den medicintekniska industrin är mycket intressant som ett potentiellt affärsområde för Smolteks framtida expansion, i tillägg till våra två prioriterade affärsområden – halvledarindustrin, där vi utvecklar ultratunna kondensatorer för applikationsprocessorer samt vätgasindustrin, där vi utvecklar högpresterande cellmaterial till elektrolysörer", säger Håkan Persson, vd för Smoltek Nanotech Holding AB.

Smoltek har samarbetat med det globala medicinteknikföretaget sedan en tid tillbaka och ett antal inledande tester har redan utförts. Den nu aktuella konceptstudien kommer att innehålla ett mer komplett test av konceptet, vilket bland annat syftar till att verifiera prestandan i lösningen och att säkerställa att sammankopplingen håller, samt att erhålla mer kunskap i hur man kan skala upp konceptet till volymproduktion.

Kolnanofibrerteknologin som används är mycket lik den som Smoltek utvecklar för sitt huvudsakliga affärsspår för ultratunna kondensatorer, och studien är ett utmärkt exempel på ett av de många områden där Smolteks teknologi kan tillämpas. Beställningen för att utföra konceptstudien är värd
40 000 euro.

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 76 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Läs mer hos Cision
Read more about Smoltek Nanotech

Subscription