Press release from Companies

Published: 2022-09-09 08:00:00

QBNK Holding AB: Anna Gomes ny VD för QBNK Holding AB

Styrelsen för QBNK Holding AB ("QBNK") har utsett Anna Gomes till ny VD. Hon efterträder Jacob Philipson som kommer föreslås av bolagets större aktieägare att ta plats i styrelsen vid stämman 2023 samt framgent arbeta aktivt med att stödja bolagets utveckling på deltid. Anna Gomes tillträder med omedelbar verkan.

Anna Gomes har varit anställd som försäljningschef/CRO (Chief Revenue Officer) på QBNK i drygt ett år och tar nu steget upp som VD. Anna har tidigare haft ledande befattningar på Datscha, Netigate och Meltwater och har i princip hela sitt arbetsliv arbetat med försäljning av SaaS-tjänster.

I enlighet med vad som kommunicerades i senaste kvartalsrapporten har ledningen och styrelsen för QBNK tagit fram en justerad plan med något större kostnadskontroll. Denna skall säkerställa att de medel bolaget tog in via företrädesemissionen i våras skall räcka för att ta bolaget till lönsamhet igen. Som en del av den planen har QBNK nyligen reducerat organisationen med en handfull roller och därtill genomförs nu även rubricerad ändring av ledningen i bolaget.

”QBNK är en solid och växande abonnemangsmaskin med årliga abonnemangsintäkter på närmare 30 miljoner i botten och har i princip ökat sin abonnemangsstock för varje kvartal som gått de senaste 25 kvartalen. Under det senaste året har vi byggt upp och förstärkt fundamentala funktioner för att kunna öka tillväxttakten på våra abonnemang ytterligare. Nu handlar det om att effektivisera laget och kapitalisera på det vi byggt med de resurser vi har. Anna har visat sig vara en driven och målfokuserad ledare och jag har stort förtroende för att Anna kommer kunna exekvera på den justerade plan vi lagt” säger Kjell Duveblad som är styrelseordförande och delägare i QBNK.

”Det skall bli mycket spännande att ta steget till VD-rollen och jag är entusiastisk om våra möjligheter. Jag har varit på bolaget i över ett år och jag vet att vi har en stark produkt på en växande marknad. Vi har dessutom många nöjda existerande stora kunder med utvecklingspotential. Vi kommer fortsätta vidareutveckla produkten, arbeta med partners och bearbeta marknaden proaktivt, om än med något justerad kostnadskostym”, säger Anna Gomes.

”Jag har arbetat med Anna i över 10 år så det känns tillfredsställande att kunna lämna över VD-rollen till henne. Anna är säljfokuserad, driven och kommer styra bolaget på ett marknadsfokuserat sätt. Jag ser också fram emot att fortsätta arbeta aktivt med QBNK från en ny roll på deltid och därifrån stödja Anna och bolaget i exekveringen av den justerade planen”, säger Jacob Philipson.


Denna information är sådan information som QBNK (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2022 klockan 08.00 CET.

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com

 

Kjell Duveblad, Ordförande                                             Anna Gomes, VD                                               Jacob Philipson

QBNK Holding AB (publ)                                                QBNK Holding AB (publ)                                     QBNK Holding (publ)

Tel: + 46 70 333 54 20                                                   Tel: + 46 70 720 46 67                                         Tel: +46 70 389 51 55

E-mail: kjell@duveblad.com                                          Email: anna.gomes@qbank.se                            E-mail: jacob.philipson@qbank.se

Läs mer hos Cision
Read more about QBNK Holding AB

Subscription