Press release from Companies

Published: 2022-09-12 16:34:45

Novus Group International AB: Valet 2022 visar att Svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga

Resultatet som presenterades i fredags gav en god bild av valutgången, trots att det inte var en prognos utan en nulägesbild. De förändringar som sedan skedde var inte lika dramatiska som i valet 2018 och vi kan nu beskriva dessa genom en initial analys från Novus eftervalsundersökning.

Val 2022 Novus kl 12 fredag 9/9 Diff
M 19,1 17,1 2,0
L 4,6 5,2 0,6
C 6,7 7,1 0,4
KD 5,4 5,9 0,5
S 30,5 30,3 0,2
V 6,7 7,8 1,1
MP 5 4,5 0,5
SD 20,6 21,2 0,5
Medel diff 0,7

Vi väljer att utgå från de preliminära siffrorna. Utlandsrösterna kan påverka de sista decimalerna i den täta kampen mellan regeringsalternativ. Men utlandsrösterna är inget svenska väljarbarometrar följer.

En längre version av denna analys ligger på Novus hemsida här: Valet 2022 visar att Svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga. - Novus blogg

Novus och de andra svenska undersökningsföretagen visade väl på ett bra sätt vad som kunde vänta efter valdagen. Att S blev störst parti, SD tvåa och M trea. Att Mp och L klarar spärren och att det blir extremt jämnt mellan de två regeringsalternativ som diskuterades.

Novus genomsnittliga fel i valet var ca 0,7 procentenheter. Väl inom felmarginalen, där man kan förvänta sig att en tillförlitlig undersökning skall ligga.

Då Novus arbetar med slumpmässiga urval har vi en känd säkerhet och kan jämföra resultatet med en felmarginal. Något Novus också presenterade under hela valspurten, med ny grafik som tydligt visade den kända säkerheten i undersökningarna, något Novus kan göra då vi använder vetenskapligt beprövade metoder.

De senaste 6 valen har Novus genomsnittliga fel varit 0,9 procentenheter. Efter på listan kommer tre undersökningsföretag alla med samma genomsnittliga fel på 1,3 procentenheter.

Inget av detta är ur ett internationellt perspektiv dåligt. För Novus är det viktigt att visa på en jämn tillförlitlighet.

Men viktigaste förklaringen till att det var närmare detta val jämfört med 2018 var att färre väljare faktiskt ändrade sig efter sista väljarbarometern publicerades. 2018 var det väljarrörligheten under helgen som ökade diffen mellan sista undersökningarna och valresultatet.

Man kan alltså lita på att korrekt genomförda opinionsundersökningar ger en god nulägesbild det som undersöks. Något även bl.a. Novus Coronastatus visat mellan valen.

Vi kan genom vår eftervalsundersökning redan nu presentera en del av dessa förändringar. De presenteras på Novus hemsida här: Valet 2022 visar att Svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga. - Novus blogg

Om Novus eftervalsundersökning

Det är Sveriges största nationella politiska undersökning med fler är 11 000 intervjuer

Den ger svar på hur väljarna resonerade inför och under valdagen kring valet.

Undersökningen levereras inom kort till Novus kunder och det är inte för sent att beställa den om man ännu inte gjort det

Denna undersökning har gjorts av Novus i samband med samtliga nationella val.

Är du intresserad av att veta mer om Novus Eftervalsundersökning kontakta oss

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
 

Novus är Sveriges mest kända analys- och undersökningsföretag. Novus befinner sig mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga samhällsaktörer, vilket gör att Novus har en unik kunskap och inblick i dagens allt snabbare utveckling och verklighet. Novus kan som få andra följa och analysera vår samtid, och bidra med analyser som skapar verklig förändring. Novus talar om hur det är, och vägleder aktörer i hur de kan förändra och växa.

Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på svenska Spotlight stockmarkets sedan juni 2007.

Läs mer hos Cision
Read more about Novus Group International AB

Subscription