Press release from Companies

Published: 2022-09-21 07:00:00

Novus Group International AB: Novus VD föreläsare på Gallup internationals 75 års jubileum

Vi har tidigare informerat om att Novus är Gallup internationals representant i Sverige.

Nästa vecka är det jubileum för att Gallup International startade för 75 år sedan. Novus VD Torbjörn Sjöström håller i två presentationer under konferensen som är nästa vecka i Madrid.

Novus blev Gallup Internationals representant i Sverige i somras. Novus är det svenska bolag som bäst för vidare den kunskap som George Gallup applicerade och startade den bransch som idag är den enda som kan ge en tillförlitlig kvantifierbar bild av kunder och medborgares åsikter. 75 år senare är "Gallup metoden" fortfarande den enda vi vet fungerar. Valet i Sverige var ytterligare ett kvitto på detta. Novus är de undersökningsföretag som de senaste 6 valen i Sverige i genomsnitt gett den bästa bilden av hur väljarstödet sett ut innan valdagen. Läs mer här: Valet 2022 visar att Svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga. - Novus blogg

Novus är också det företag som konstant innoverat genom att förädla de traditionella metoderna utan att kasta ut den kunskap de är baserade på och gjort det till det moderna, snabba tillförlitliga verktyg det är idag. Något som ger en faktabas man sedan kan använda för att få relevant kunskap. Novus grundades genom ledorden att komplettera den etablerade kunskapen med moderna verktyg. Något vi nu 15 år senare och som Sveriges mest kända undersökningsföretag fortsätter att göra.

Novus undersökningar ger tillförlitliga fakta och relevant kunskap.

Utifrån denna position blev Novus VD inbjuden att föreläsa på Gallup Internationals 75 års jubileum.

Konferensens pågår under två dagar, 26 och 27 september och Torbjörn är med på två av 9 programpunkter

Först en presentation med titeln Innovative Digital Forms of Public Opinion Polling

Sedan ett samtal som är den avslutande programpunkten på konferensens andra dag.

ROUND TABLE DISCUSSION: The next 75 years. The future of Public Opinion Research

Deltagarna är Gallup Internationals medlemmar i över 70 länder.

Det kanske inte låter så unikt det Novus gjort, men runt om i världen har vårt arbete att bibehålla tillförlitligheten och även försvarat den när många tvivlar har uppmärksammats runt om i världen. Detta är ett fint erkännande av att det vi arbetar så hårt med har ett internationellt intresse. Att inte Sverige bara är ett land där det går förvånansvärt bra att undersöka år efter år. Utan ett resultat av en medveten evolution av tillförlitliga undersökningsmetodik som fungerar även i en modern digital verklighet.

Novus medlemskap sker via Novus huvudägare Gallup Nordic som äger 62% av bolaget. Gallup Nordic är Novus grundare Alf Sjöströms ägarbolag, styrelseordförande är Torbjörn Sjöström. Gallup Nordics undersökningsverksamhet genomförs enbart i Novus verksamhet.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus
Torbjorn.sjostrom@novus.se

Om Novus:

Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag och arbetar inom alla branscher. Novus bidrar med kunskap via undersökningar för affärs- och verksamhetsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Novus bidrar också med offentlig statistik. T.ex. e-handelns storlek i Sverige och hjälper även internetstiftelsen med deras undersökningar kring svenskarna och internet. Novus har kontor i Stockholm och Malmö men gör undersökningar i över 50 länder i världen, främst för nordiska kunder. Novus är listat på Spotlight Stock market.

Läs mer på Novus hemsida: https://novus.se/om-novus/

Om Gallup International:

Over 65 Offices with the capability to cover 130+ countries Across the Globe

Gallup International was formally founded in May 1947 with 11 pioneering research institutes and Dr. George H Gallup as its first President.

Today the network of members and partners of Gallup International Association covers around 130 countries of the world.

Our members are leading national institutes with a profound local knowledge of research methods and techniques, statistical sources, customs, and culture differences of its own country and carefully selected by the Association Board.

https://www.gallup-international.com/members-partners

Gallup International Association and its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C., which is no longer a member of Gallup International Association. Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see our website: www.gallup-international.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Novus Group International AB