Press release from Companies

Published: 2022-10-18 08:00:00

QBNK Holding AB: QBank skriver ramavtal med Geely Business Center AB

QBNK Company AB, en global leverantör av SaaS-tjänster inom enterprise Digital Asset Management, skriver ramavtal med Geely Business Center AB.

Geely Business Center är ett gemensamt kompetens- och servicecenter för Geely-bolagen i Sverige och Europa. De erbjuder expertis och stöd för funktioner såsom IT, HR, Legal, Finance samt PR & Communications. Geely Business Center ligger i Geely’s campus Uni3 by Geely i Göteborg och sysselsätter cirka 140 personer. Geely Business Center är ett helägt dotterbolag till Geely Sweden Holding AB, beläget i Göteborg.

QBank har levererat Digital Asset Management-tjänster till Geely-ägda dotterbolaget CEVT under flera år. En lösning som inkluderar lagring, hantering och distribution av digitala filer såsom bilder, videos och dokument, för publicering i en rad kommunikationskanaler. Ett lyckat samarbete som legat till grund och möjliggjort ramavtalet med Geelys huvudsakliga serviceföretag i Sverige, Geely Business Center AB.

Ramavtalet möjliggör för Geelys dotterbolag att enkelt komma i gång med QBanks Digital Asset Managementlösning, anpassat för deras inledande behov. Dotterbolagen kan nu använda samma verktyg för hantering av digitala filer vilket underlättar samarbetet med interna och externa samarbetspartners. Med funktioner såsom omedelbar uppladdning, versionshantering, automatiska workflows samt möjligheten att addera smarta integrationer, kan Geely-bolagen arbeta effektivare.

”Vi är glada och förväntansfulla över det utökade samarbete som vår relation med CEVT resulterat i. Ramavtalet möjliggör för bolag i Geely-gruppen att snabbt och enkelt addera QBank till deras nuvarande tech-stackar, samtidigt som de sparar både tid och pengar på separata upphandlingsprocesser. Det signerade ramavtalet går hand-i-hand med vår strategi att växa tillsammans med våra kunder och att alltid sträva efter att bygga långvariga relationer med våra användare”, säger QBanks nyligen tillträdda VD Anna Gomes.

Anna Gomes, VD       

QBNK Holding AB (publ)                                                                                                                                                         

Tel: + 46 70 720 46 67                                                         

E-mail: anna.gomes@qbank.se

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com

 

Läs mer hos Cision
Read more about QBNK Holding AB

Subscription