Press release from Companies

Published: 2022-11-07 08:00:00

Beowulf Mining PLC: Ändringar i styrelsen

Detta är en svensk översättning av Beowulf Mining plc’s engelska pressmeddelande daterat 7 november 2022. Den engelska versionen finns på Beowulfs hemsida, https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Vid eventuella felaktigheter är det den engelska versionen som gäller. Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") (EU) No. 596/2014, vilken är införlivad i brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av detta pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik.

7 november 2022

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget")

Ändringar i styrelsen

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), mineralprospekterings- och utvecklingsbolaget, meddelar att Sven Otto Littorin i dag avgår som styrelseordförande för Bolaget. Styrelsen är tacksam för Littorins hårda arbete och insatser sedan han utsågs i november 2020 och önskar honom lycka till i framtiden. Bolaget har nöjet att meddela att Johan Röstin har utsetts till styrelseordförande i Bolaget, med omedelbar verkan.

Röstin var vd för färjerederiet ForSea i tre år, 2017–2020, och dessförinnan vd för Copenhagen Malmo Port AB, 2009–2017. Han har stor erfarenhet av infrastruktur, logistik, kapitalinvesteringar och tillståndsprocesser och har haft flera styrelse-, lednings- och chefsbefattningar under sin karriär.  I sin roll på ForSea ledde Röstin företaget till att skapa ett nytt varumärke, en starkare organisation och inledde företagets hållbarhetsresa.

Kurt Budge, VD för Beowulf, kommenterar:

“Efter tilldelningen av bearbetningskoncessionen för Kallak North och utnämningen av Ulla Sandborgh till vd för Jokkmokk Iron är jag mycket glad över att kunna välkomna Johan Röstin som Beowulfs nya styrelseordförande, och å styrelsens vägnar vill jag tacka Sven Otto Littorin för hans värdefulla råd och stöd under de senaste två åren.

“Johans kunskap och erfarenhet kommer att vara till stor nytta för Bolaget och stöd till Ulla, när Bolaget går vidare med projektutvecklingsstudier, tillståndsprövning och finansiering av Kallak-projektet för att positionera Kallak som en framtida källa till säker och hållbart producerad högkvalitativ järnmalm för fossilfria ståltillverkare i regionen.

"Röstin har byggt sin karriär på att sätta upp och arbeta mot långsiktiga mål på ett strukturerat och ordnat sätt och i linje med företagets strategi. Han är resultatinriktad och har en lång erfarenhet av att leverera detsamma. Jag ser mycket fram emot att arbeta med honom när vi utvecklar Beowulfs tre affärsområden, Jokkmokk Iron, Grafintec och Vardar, samt generera aktieägarvärde."

Johan Röstin, Beowulfs nytillträdda styrelseordförande kommenterar:

"Jag är mycket glad över att ansluta till Beowulf Mining plc som styrelseordförande.

"Att vara en del av och arbeta med marknadsdriven utveckling i ett bolag med tydliga ambitioner när det gäller innovation inom gruvdrift och fossilfritt företagande är väldigt spännande.

"Dessutom får jag fortsätta att driva frågor som jag brinner för, hållbarhet och cirkulär ekonomi, där både socialt och miljömässigt ansvarstagande är självklara delar av Beowulfs entreprenörskap och dess bidrag till samhället, både i Jokkmokk och på de andra platser i Europa där Bolaget är verksamt."

Johan Axel Mogens Röstin, 60 år, innehar för närvarande eller har under de senaste fem åren haft följande styrelseuppdrag och partnerskap:

Nuvarande styrelseuppdrag Tidigare uppdrag
Holistic Push AB ForSea Helsingborg AB
Velove Bikes AB ForSea Helsingør ApS
Wihlborgs Fastigheter AB ForSea Management A/S
ForSea Management I/S
ForSea Öresund AB
ForSea Sverige AB
Ideella föreningen Gröna Städer med firma Gröna Städer Marknad
Sjöfartens Arbetsgivareförbund AB
Transportföretagen TF AB

Röstin innehar inga stamaktier eller optioner i Bolaget.

Utöver vad som anges i detta pressmeddelande krävs inga andra upplysningar om Röstin enligt regel 17 och bilaga 2 (g) i AIM-reglerna för bolag.

För frågor:

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
BlytheRay 
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Läs mer hos Cision
Read more about Beowulf Mining PLC

Subscription