Press release from Companies

Published: 2022-11-14 06:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Kvartalsrapport tre - 2022

VD har ordet

Tredje kvartalet av 2022 har präglats av de sista förberedelserna för de kommande kliniska prövningarna av SI-053 såsom produktion av kliniskt material, kommunikation med CRO och berörda myndigheter samt diskussioner med läkare som kommer att använda vår produkt. Vi siktar på att SI-053 ska utgöra förstahandsbehandlingen av hjärntumörpatienter och vill göra en så ordentlig klinisk utveckling som möjligt för att fullt ut nyttja produktens terapeutiska och marknadspotential.

Parallellt med förberedelserna för de kliniska studierna har vi arbetat med att anpassa vårt team för en kommande transformation av bolagets verksamhet – det är ett stort steg i DBP:s utveckling att bli ett bolag med en produkt i klinisk utveckling.

Ytterligare en viktig punkt vi fokuserat på har varit att hitta en potentiell partner för den kliniska utvecklingen av produkten och för den framtida kommersialiseringen. Det är under förhandlingsprocessen som vi fullt ut insett att SI-053 har potential att bli en så kallad blockbuster vilket ställer höga krav på oss att välja rätt utvecklings- och samarbetsstrategi med den potentiella partnern. I detta nu är vi är allt närmare att teckna en överenskommelse med en av våra potentiella samarbetspartners.

Med varje nådd milstolpe kommer SI-053 ytterligare ett steg närmare de patienter som idag saknar en effektiv kemoterapibehandling. Den unika idén med intrakranial administration av SI-053 är nyckeln till en förväntat drastisk förlängning av överlevnaden hos hjärntumörpatienter och kommer på sikt att revolutionera standardbehandlingen av dessa patienter.

Alla detaljer kring utformningen av den kommande studien finns här:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04967690

I samband med att SI-053 går ut i klinisk fas kommer vi att satsa mer tid och resurser på våra andra produkter vilket jag verkligen ser fram emot då vår främsta konkurrenskraft ligger inom forskning och utveckling, speciell inom området läkemedelstillförselsystem. Redan nu skissar vi på en strategi för en effektiv utveckling av SA-033 för behandling av levercancer – ett medicinskt område med många uppdämda behov och en enorm marknad. Bland våra andra program är det värt att nämna SA-042 för behandling av lunginflammation som i detta nu förbereds för kommande prekliniska studier och Inofer (järnsuccinat) för behandling av järnbrist som snart är redo för registrering i Sverige och förväntas generera intäkter redan nästa år. 

Som alltid svarar jag på samtliga frågor från våra investerare inom 24 timmar.

Nu blickar vi framåt!

Tack för förtroendet!

Igor Lokot,

verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

ÖVERSIKT

FINANSIELL ÖVERSIKT TREDJE KVARTALET

2022-07-01 – 2022-09-30

Totala intäkter uppgick till 0,3 (0,2) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-4,1) MSEK

Periodens resultat uppgick till -2,5 (-4,1) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,04(-0,07)

FINANSIELL ÖVERSIKT JANUARI TILL SEPTEMBER

2022-01-01 – 2022-09-30

Totala intäkter uppgick till 1,5 (0,5) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -9,1 (-15,2) MSEK

Periodens resultat uppgick till -9,1 (-15,2) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,14(-0,29)

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Belarus för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

Subscription