Press release from Companies

Published: 2022-11-17 08:47:37

Amhult 2 AB: Amhult 2: Inflyttning av kv. Spitfire (ST, Amhult 108:6) delvis omplanerad

Pressmeddelande 16/22
2022-11-17

Amhult 2 AB (publ) meddelar härmed att inflyttningen av kv. Spitfire, (ST, Amhult 108:6) delvis är omplanerad för vissa lägenheter och därmed mer komprimerad än tidigare planerat, projektet är dock ej försenat utan ska vara färdigställt som planerat i slutet av år 2023.

Tidigare angavs att inflyttningen av kv. Spitfire kommer ske mellan maj-december 2023. I stället för att starta inflyttningen i maj 2023 kommer fler lägenheter att flytta in från oktober 2023. Några lägenheter har fått senarelagd och några lägenheter har fått tidigarelagd inflyttning. Förändringen har skett med hänsyn till arbetsplatsens utformning, för att kunna skapa förutsättningar för att på ett rimligt sätt kunna bygga klart de trapphus som flyttar in senare än de första, t.ex. vad gäller varutransporter till området.

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Read more about Amhult 2 AB