Reports

Published: 2022-11-22 09:00:00

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT Q3 JULI - SEPTEMBER 2022

Juli – september 2022 i korthet

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 11 513 (11 102)
  • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 643 (-1 191)
  • Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK -2 643 (-1 191)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,25 (-0,11)

Januari – september 2022 i korthet

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 52 905 (50 660)
  • Rörelseresultatet uppgick till kSEK 2 606 (2 547)
  • Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK 2 064 (2 022)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,20 (0,19)

VD har ordet

Den ackumulerade omsättningen uppgår till 52 MSEK (50 MSEK) och resultatet är 2,6 MSEK (2,5 MSEK). Även om differenserna är små så överträffar Novus föregående års resultat. Omsättningen är den högsta i företagets historia. Detta trots att den aktuella perioden har präglats av stor osäkerhet både i Sverige och världen, med en åtföljande inbromsning av ekonomin. Omsättningen och resultatet för Q3 ökade också jämfört med motsvarande period föregående år.

Novus undersökningar fick stor uppmärksamhet under valrörelsen. Både vad gäller våra politiska undersökningar som t.ex. väljarbarometern, men även enskilda frågor som Sveriges medlemskap i NATO. Referenserna till Novus undersökningar har varit frekventa. Undersökningen kring stödet för NATO var en viktig del i Sveriges beslut att ansöka om medlemskap eftersom ansökan kräver att man som land kan visa på ett folkligt stöd. Något som Novus undersökning visade.

Valet kunde också visa att Novus väljarbarometer gav en god bild av väljanas partisympatier, och det skiljde endast 0,7 % från Novus senaste undersökning och vad väljarna till slut röstade på, ett mycket gott resultat. En del av skillnaden förklaras av att väljare ändrar sig in i det sista, något vi inte försöker prediktera. Den andra delen av skillnaden är att Novus undersökningar har en känd felmarginal som också presenterades tydligt under denna valrörelse, för att visa den förväntade träffsäkerheten på nulägesbilden vi visar.

Novus är för tredje året i rad fortsatt det mest kände undersökningsföretaget i Sverige. Kännedomen har faktiskt ökat ännu lite mer jämfört med tvåan.

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Novus är Sveriges mest kända analys- och undersökningsföretag. Novus befinner sig mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga samhällsaktörer, vilket gör att Novus har en unik kunskap och inblick i dagens allt snabbare utveckling och verklighet. Novus kan som få andra följa och analysera vår samtid, och bidra med analyser som skapar verklig förändring. Novus talar om hur det är, och vägleder aktörer i hur de kan förändra och växa.

Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på svenska Spotlight stockmarkets sedan juni 2007.

Läs mer hos Cision
Read more about Novus Group International AB

Subscription