Reports

Published: 2022-11-24 12:00:00

Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 22/23

Q1 22/23 var ytterligare ett kvartal där Freetrailer såg en solid tillväxt.

Under Q1 22/23 var tillväxten i antalet uthyrningar 22 %, vilket motsvarar periodens intäktstillväxt. Förbättringen av rörelseresultatet (EBITDA) var 29 %.

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport Q1 för koncernen för räkenskapsperioden
01-07-2022 – 30-09-2022.

Q1 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-07-2022 – 30-09-2022)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

  • Nettoomsättning 19 709,4 (16 162,0)
  • EBITDA 6 062,8 (4 696,5)
  • Resultat före skatt 5 714,3 (4 300,9)
  • Resultat efter skatt 4 412,1 (3 354,7)
  • Eget kapital 30 530,6 (20 493,1)
  • EPS (Earnings Per Share) 0,46 (0,36)
  • Soliditetsgrad 64% (60%)

Uthyrningstillväxten under Q1 22/23 var 22 % jämfört med Q1 21/22. Antalet uthyrningar under Q1 22/23 hamnade på totalt 238 939 mot 196 219 samma kvartal förra året

Omsättningen under Q1 22/23 uppgick till 19,7 miljoner DKK, jämfört med 16,2 miljoner DKK under samma period förra året, motsvarande en tillväxt på 22 %.

Rörelseresultatet (EBITDA) för Q1 22/23 har fastställts till 6,1 miljoner DKK mot 4,7 miljoner DKK under samma period föregående år. EBITDA-marginalen var alltså hela 31% under Q1 22/23, vilket kan jämföras med 29 % Q1 21/22.

Resultatet före skatt för Q1 22/23 uppgår till 5,7 miljoner DKK mot 4,3 miljoner DKK under Q1 21/22

Förväntningarna inför 22/23 oförändrade
Med den goda starten på 22/23 behåller vi våra förväntningar för helåret med en omsättning i storleksordningen 83 – 85 miljoner DKK och ett EBITDA-resultat på mellan 16 – 17 miljoner DKK. Hittills har vi inte sett någon nedgång i efterfrågan på samma sätt som övriga delar av detaljhandeln, och det beror sannolikt på att gratiskoncept står stabilt när ekonomin är pressad.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
" Ännu ett fantastiskt kvartalsresultat för Freetrailer Group, vi fortsätter att utveckla vår verksamhet både när det gäller partnerrelationer, nya släpvagnar på marknaden, det ekonomiska resultatet och den finansiella grunden. Detta skapar en solid grund för Freetrailers tillväxtplaner. Freetrailer har en tydlig tillväxtstrategi och befinner sig nu i en situation där verksamhet och finansiella resultat utgör en stark utgångspunkt för en ökning av investeringarna inom expansion. Freetrailer har en hög likviditet, drygt 14 miljoner DKK, som klokt kan investeras i framtida tillväxt.".

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:
"Freetrailer har ett övergripande strategiskt mål att sprida sin digitala delningsekonomiska tjänst till alla länder, städer och territorier där basen för dessa tjänster finns.

Under de kommande åren kommer Freetrailer att utnyttja den framgång och den dynamik vi skapat i Norden för att dels befästa vår position på dessa marknader och inte minst utnyttja våra starka partnerrelationer för att sprida vårt koncept på nya marknader.

Vår långsiktiga förväntning är en total marknadsposition på 6 800 uthyrningsprodukter med totalt 1 600 000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25. Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning i storleksordningen 150 miljoner DKK.".

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD

E-post: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.

Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 5 miljoner människor använt Freetrailers tjänster.

Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra.

Fakta:

75+ samarbetspartners

700+ upphämtningsplatser

3 000+ släpvagnar

800 000+ uthyrningar

Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global potential. Freetrailer Group A/S börsnoterades på Spotlight Stock Market år 2018.

Tickerkod: FREETR

Läs mer hos Cision
Read more about Freetrailer Group A/S