Press release from Companies

Published: 2022-12-20 12:03:33

Eurocine Vaccines AB: Enastående resultat för Eurocine Vaccines mRNA-baserade HSV-2-kandidat

Som tidigare kommunicerats, genomför Eurocine Vaccines prekliniska studier för att utvärdera två teknikplattformar, mRNA- och protein, för sin terapeutiska vaccinkandidat mot Herpes simplex virus typ 2, HSV-2. De första resultaten visar att immunsvaret hos möss som vaccinerats med mRNA-kandidaten inte bara är likvärdigt det som framkallas av motsvarande proteinvaccin, utan även framkallar ett överlägset T-cellsvar.

Resultaten från studien, som jämför de två teknikplattformarna vid flera doser, demonstrerar att både mRNA- och proteinvaccinerna tolererades väl och genererade både T-cells- och antikroppssvar. Efter det fullständiga vaccineringsschemat gav båda vaccinerna exceptionellt höga antikroppstitrar vid alla testade doser. Emellertid korrelerar T-cellsresponser bäst till immunologisk kontroll av reaktivering av HSV-2 och kan förhindra uppkomsten av genitala blåsor och andra komplikationer. mRNA-vaccinering stimulerade kraftiga T-cellsvar som vida överträffade dem som genererades av proteinvaccinet.

Noterbart är att mRNA-vaccinet:

  • Framkallade flera T-celler som utsöndrar IFN-γ, IL-2 och TNF-α.
  • Inducerade ett stort antal av både CD4- och CD8 antigenspecifika T-celler. CD8-T-cellsresponserna var kraftiga och utgjorde upp till 14% av de totala CD8 T-cellerna i mjälten.

Marsvin är den mest kliniskt relevanta smådjurmodellen för HSV-2-infektion, och i nästa steg av utvärderingsprocessen kommer marsvin med en etablerad HSV-2-infektion att vaccineras.  Studien är planerad att starta under våren 2023 och kommer att vara vägledande för det slutliga beslutet om vilken teknologi som ska användas för portföljkandidaten mot HSV-2.

"Jag är överväldigad av dessa resultat" säger Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines. "T-cellssvaren som vi rapporterar här är i linje med dem som kan påvisas efter tillfrisknande från en infektion, och är fokuserade på en del av HSV-2-viruset som är viktig för att uppnå immunologisk kontroll av viruset" fortsätter Karl Ljungberg.

Not:

HSV-specifika T-celler är en viktig faktor för immunologisk kontroll av HSV-2-infektion. HSV-specifika CD4- och CD8-minnes-T-celler som utsöndrar IFN-γ och TNF-α finns i HSV-2-infekterade ganglier och korrelerar till färre återfall.

Relevanta nyheter som föregår detta pressmeddelande;

"Eurocine Vaccines inleder första studien med sitt HSV-2 vaccin", 13 oktober 2022

"Eurocine Vaccines sammanfattar en strategisk utvecklingsplan för sin nya terapeutiska vaccinkandidat mot HSV-2", 4 juli 2022

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
+46 70 634 0171

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.

Läs mer hos Cision
Read more about Eurocine Vaccines AB

Subscription