Press release from Companies

Published: 2023-01-17 21:26:52

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines beslutar att utveckla mRNA-baserad vaccinkandidat mot klamydia

I jakten på de mest avancerade vaccinerna med stor potential, har styrelsen för Eurocine Vaccines beslutat att utveckla en vaccinkandidat mot klamydia med mRNA, nästa generations vaccinteknologi. Tekniken möjliggör synergier vid utvecklingen av andra vaccinkandidater i vår portfölj och ger konkurrensfördelar med mindre investering. Samtidigt beslutar bolaget att pausa den resurskrävande utvecklingen av den proteinbaserade vaccinkandidaten mot klamydia tills vidare.

Framgångarna med mRNA-vacciner i samband med Covid-pandemin har fundamentalt förändrat hur vacciner utvecklas. Som ledande inom vaccinutveckling har Eurocine Vaccines beslutat att utveckla en vaccinkandidat mot klamydia med den moderna mRNA-tekniken. Målsättningen är att i närtid genomföra prekliniska studier och tidig utveckling av mRNA, för att inleda processutveckling och andra förberedelser under fjärde kvartalet 2023, inför toxikologisk och därefter klinisk studie. Bolaget pausar den resurskrävande utvecklingen av den proteinbaserade vaccinkandidaten mot klamydia tills vidare.

"mRNA-baserade vacciner har visat stor klinisk potential att driva både antikroppar och T-celler, vilket är precis det vi eftersträvar med vårt klamydiavaccin. Dessutom ser vi goda möjligheter att uppnå synergieffekter mellan våra portföljprojekt som använder sig av samma plattformsteknologi." säger Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines.

Den mRNA-baserade vaccinkandidaten mot klamydia kodar för samma protein som framgångsrikt har dokumenterats tidigare och omfattas av samma patent och exklusiva, globala licensavtal. Detta stärker förutsättningarna för framgång med mRNA-kandidaten.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2023.

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
+46 70 634 0171

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.

Läs mer hos Cision
Read more about Eurocine Vaccines AB

News from Spotlight Group