Press release from Companies

Published: 2023-01-18 07:30:00

Arcede Pharma AB: Ledande experter inom lungfarmakologi och lungmedicin har engagerats som rådgivare till Arcede Pharma

Clive Page, professor vid Kings College i London, och Arne Egesten, professor och chef för lungmedicin, allergologi och palliativ medicin vid Lunds universitet, kommer att vara rådgivare till Arcede Pharma i sin roll som viktiga opinionsledare inom området.

Vi är mycket glada över att båda professorerna har accepterat att vara engagerade i Arcede Pharma som rådgivare. Deras beprövade erfarenhet och expertis inom området kommer att stärka vidareutvecklingen av RCD405. Samarbetet kommer att säkerställa att våra planer granskas kritiskt och kommer att bidra till att förbättra vår utvecklingsstrategi. Detta kommer att vara av stor betydelse, framför allt när det toxikologiska programmet är avslutat och RCD405 ska gå in i den kliniska fasen. Professor Clive Page har en omfattande meritlista inom farmakologi med fokus på inflammation och luftvägssjukdomar samt en gedigen kunskap från läkemedelsindustrin och läkemedelsutveckling. Professor Arne Egesten bidrar med sin långa kliniska erfarenhet inom lungmedicin samt med sin forskning inom kronisk luftvägsinflammation, baserat på både experimentella, kliniska och epidemiologiska studier, där syftet är att definiera nya och förbättrade behandlingsprinciper och därigenom minska människors lidande och öka deras livskvalitet.

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2023.

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Arcede Pharma AB

Subscription