Press release from Companies

Published: 2023-02-24 06:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP Bokslutskommuniké 2022

Styrelsen och verkställande direktören för Double Bond  Pharmaceutical International AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden

2022-01-01 - 2022-12-31

VD har ordet

Hela 2022 har präglats av de sista förberedelserna för de kommande kliniska prövningarna av SI-053 såsom produktion av kliniskt material, kommunikation med CRO och berörda myndigheter samt diskussioner med läkare som kommer att använda vår produkt. Vi siktar på att SI-053 ska utgöra förstahandsbehandlingen av hjärntumörpatienter och vill göra en så gedigen klinisk utveckling som möjligt för att fullt ut nyttja produktens terapeutiska och marknadsmässiga potential.

Parallellt med förberedelserna för de kliniska studierna har vi arbetat med att anpassa vårt team och vår styrelse för en kommande transformation av bolagets verksamhet – det är ett stort steg i DBP:s utveckling att bli ett bolag med en produkt i klinisk utveckling.

Ytterligare en viktig punkt vi fokuserat på har varit att hitta en potentiell partner för den kliniska utvecklingen av produkten och för den framtida kommersialiseringen. Det är under förhandlingsprocessen som vi fullt ut insett att SI-053 har potential att bli en så kallad blockbuster vilket ställer höga krav på oss att välja rätt utvecklings- och samarbetsstrategier. I detta nu är vi är allt närmare att teckna en överenskommelse med en av våra potentiella samarbetspartners.

En viktig aspekt i utvecklingen av SI-053 är att se till att bolaget skyddar sina immateriella rättigheter och jag är glad att DBP under 2022 fick patentet beviljat även på sådana viktiga marknader som Japan och Australien.  

Med varje nådd milstolpe kommer SI-053 ytterligare ett steg närmare de patienter som idag saknar en effektiv kemoterapibehandling. Den unika idén med intrakranial administration av SI-053 är nyckeln till en förväntat drastisk förlängning av överlevnaden hos hjärntumörpatienter och kommer på sikt att revolutionera standardbehandlingen av dessa patienter.

Alla detaljer kring utformningen av den kommande studien finns här:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04967690

I samband med att SI-053 går ut i klinisk fas kommer vi att satsa mer tid och resurser på våra andra produkter vilket jag verkligen ser fram emot då vår främsta konkurrenskraft ligger inom forskning och utveckling, speciellt inom området läkemedelstillförselsystem. Redan nu skissar vi på en strategi för en effektiv utveckling av SA-033 för behandling av levercancer – ett medicinskt område med många uppdämda behov och en enorm marknad. Under 2022 fick vi patent för SA-033 beviljat även i Japan. Bland våra andra program är det värt att nämna SA-042 för behandling av lunginflammation som i detta nu förbereds för kommande prekliniska studier och Inofer (järnsuccinat) för behandling av järnbrist som snart är redo för registrering i Sverige och förväntas generera intäkter redan nästa år. Under 2022 fick Double Bond Pharmaceutical ett positivt utlåtande kring sin patentansökan avseende järnsuccinat vid behandling av patienter med en form av hjärtsvikt. Det är mycket spännande att DBP som bolag nu utökar sin arsenal av moderna och effektiva strategier – till ”omvänd innovation” som vi använt oss av i arbetet med SI-053 har vi nu lagt till ”repurposing” eller ”repositioning” med Inofer! Järnsuccinat är mycket intressant också i ett annat sammanhang: DBP:s delägda bolag Bio Vitos har nyligen genomfört ett så kallat omvänt förvärv av Hemcheck, som är noterat på First North och som kommer att utveckla järnsuccinat på fler marknader utöver Norden vilket inte bara genererar intäkter till DBP redan i den närmaste framtiden utan även kommer att ge en synergisk effekt till vårt arbete med kommersialiseringen av produkten.

Som alltid svarar jag på samtliga frågor från våra investerare inom 24 timmar.

Nu blickar vi framåt!

Tack för förtroendet!

Igor Lokot,

verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Resultat och finansiell ställning

finansiell översikt  KONCERN Kvartal 4 2022

Totala intäkter uppgick till -2,0 (10,3) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -6,0 (6,0) MSEK

Periodens resultat uppgick till -6,0 (6,0) MSEK  

Resultat per aktie uppgick till -0,10 (10,8)

finansiell översikt KONCERN Januari till DECEMBER 2022

Totala intäkter uppgick till -0,50 (10,8) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -15,2 (-9,3) MSEK

Periodens resultat uppgick till -15,2 (-9,3) MSEK 

Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,17)

finansiell översikt MODERBOLAG Kvartal 4 2022

Totala intäkter uppgick till 0,0 (10,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (9,8) MSEK

Periodens resultat uppgick till -6,1 (6,0) MSEK 

Resultat per aktie uppgick till -0,10 (10,8)

finansiell översikt MODERBOLAG Januari till DECEMBER 2022

Totala intäkter uppgick till 0,0 (10,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -1,3 (8,5) MSEK

Periodens resultat uppgick till -15,2 (-9,3) MSEK 

Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,17)

kommande rapporter

Årsredovisning  2022                 2023-04-26
Årsstämma                                 2023-05-17
Delårsrapport 1 2023                 2023-05-26
Halvårsrapport 2023                  2023-08-25

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

News from Spotlight Group