Press release from Companies

Published: 2023-04-28 14:28:04

Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand får order värd 1,7 MSEK från från samarbetspartner i Storbritannien

Sjöstrand Coffee har fått en order värd 1,7 MSEK från sin samarbetspartner i Storbritannien, GRIND. Orden består av espresso kapselmaskiner och kommer att levereras under andra kvartalet.

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB