Press release from Companies

Published: 2023-05-19 15:51:28

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: signerar ett distributionsavtal avtal med ett turkiskt bolag för Temodex

 

  

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP") signerar ett avtal med ett turkiskt bolag för distribution av Temodex i Turkiet för licens-försäljning (s.k. named-patient basis). Första leverans av läkemedlet förväntas i kvartal 3 2023. I samband med detta anordnar DBP ett utbildningsevenemang för neuroonkologiska läkare som använder Temodex-läkemedlet, som är en prototyp av SI-053. Evenemanget kommer att hållas på de ledande sjukhusen i Minsk, Aleksandrov Oncology Center och akutsjukhuset, där Temodex framgångsrikt har använts för behandling av glioblastom sedan 2014 och syftar främst till att göra ledande experter från Latinamerika och Mellanöstern bekanta med läkemedlet, som kommer att användas inom en snar framtid antingen som en registrerad produkt eller under licens. Preliminärt datum för event: 5-9 juli.

“Vi är väldigt glada över att intresset av vår produkt växer och att vi kommer ha möjlighet att leverera Temodex till marknaden – och till patienterna som så väl behöver den”, kommenterar Igor Lokot, VD för DBP.

Om SI-053: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklad av RI PCP i Minsk, Belarus, är registrerat för marknadsföring som förstahandsbehandling av glioblastom i Belarus sedan 2014. DBP licensierade Temodex år 2015 och har sedan dess utvecklat sin egen version av produkten, SI-053, för de reglerade marknaderna. SI-053 förbereds i detta nu för de omfattande tester och prövningar som krävs för en registrering såväl inom EU som globalt.

Videopresentation: https://youtu.be/iweOQPq316o

 

Om glioblastom: glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva elakartade tumörformen av alla primära hjärntumörer. Den uppstår i gliacellerna och står för 52 % av alla hjärnvävnadstumörer och 20 % av alla tumörer innanför skallbenet. Varje år upptäcks ca 12 000 nya fall av glioblastom i USA och ca 250 000 nya fall i världen.

 

Standardbehandlingen utgörs i dag av kirurgi följt av strålning och cytostatikabehandling. Double Bonds Temodex®/SI53 (Temozolomid gel) är ett cytostatikum i gelform som administreras lokalt efter kirurgiskt avlägsnande av tumören. Därigenom uppnås den optimala behandlingseffekten exakt där den behövs. Temozolomid är en prodrog som förstör tumörens DNA och framkallar celldöd hos de elakartade cellerna.

 

Om klinisk fas 1-studie av SI-053: En dosökningsstudie i syfte att kartlägga maximal tolerabel dos, doslimiterande toxicitet och farmakokinetik efter en enstaka intrakranial administrering av SI-053 som tillägg till den befintliga standardbehandlingen av vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastom.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04967690

 

____________________________________________________________

Om Double Bond Pharmaceutical AB (DBP): DBP är ett läkemedelsbolag med främsta fokus på utveckling av cancerbehandlingar baserade på BeloGal®, företagets egenutvecklade teknologi för läkemedelstillförsel. Företaget erhöll i juni 2015 särläkemedelsstatus från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för sin första produkt, SA-033 för behandling av hepatoblastom. I oktober 2015 förvärvade DBP rättigheterna till Temodex, ett Belarusregistrerat läkemedel för behandling av hjärntumörer, och erhöll i juli 2016 särläkemedelsstatus från EMA för denna utformning av temozolomid för behandling av gliom. Denna produkt är i detta nu under vidareutveckling inför en kommande registrering såväl i EU som globalt och har arbetsnamnet SI-053 i DBP:s pipeline.

 ___________________________________________________________________

  

Fullständigt bolagsnamn:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:     556991-6082
Aktiens kortnamn:            DBP B
Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB