Press release from Companies

Published: 2023-09-20 08:26:44

Spotlight: Upphävt handelsstopp i Double Bond Pharmaceutical International AB / Resumed trading in Double Bond Pharmaceutical International AB

(for English version see below) 

Med hänvisning till pressmeddelandet som Double Bond Pharmaceutical International AB publicerade den 19 september 2023 har Spotlight beslutat att handeln i Double Bond Pharmaceutical International AB´s aktier och teckningsoptioner ska återupptas idag 20 september klockan 09:00. 

Öppningsförfarande börjar klockan 08:45 följt av kontinuerlig handel från klockan 09:00. 

Finansinspektionen har informerats om att handeln ska återupptas. 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: trading@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

Press Release 2023-09-20 

Resumed trading in Double Bond Pharmaceutical International AB 

With reference to the press release published by Double Bond Pharmaceutical International AB September 19, Spotlight has decided that the trading in the shares and subscription options of Double Bond Pharmaceutical International AB´s shall be resumed today September 20, 2023 from 09:00 CET. 

The opening auction starts at 08:45 CET followed by continuous trading from 09:00 CET. 

The Swedish Financial Supervisory Authority has been informed of the decision to resume the trading. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: trading@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB