Spotlight Next

Det kommer en tid då ett Spotlightbolag är redo för ett nytt kapitel. Att ta steget för att utarbeta en plan som sätter en högkvalitativ stämpel. Det handlar inte bara om att uppfylla nya regler; utan också om att förbättra den interna kontrollen i ert företag. 

Bli ett Spotlight Next-bolag

Det är några saker som måste klaras av först. Ett marknadsvärde på över 150 miljoner svenska kronor, en free float på 25%, redovisning enligt IFRS och att ni följer koden för bolagsstyrning. 

Uppfyller ni det– Toppen! 

Inte riktigt där än?
- Ingen fara om ni har en tvåårsplan för din IFRS-rapportering och hur ni ska följa koden för svensk bolagsstyrning.

Här hittar ni bolagen på Spotlight Next.

Erbjudandet

Extra synlighet
+

Analys utförd av Kalqyl efter den kvartalsvisa finansiella rapporteringen. Exponering i videointervjuer och kapitalmarknadsdagar med fokus på institutionella investerare.

Kvalitetsstämpel
+

Många institutionella investerare vill investera i företag med hög potential. De investerar oftare i människorna snarare än i bolaget (affärsidén måste fortfarande vara hållbar). De brukar också titta på hur bolaget hanterar sin interna kontroll. Det kan tyvärr inte Spotlight lösa. - Men, vi har ett nätverk av personer som kan ge er goda råd.

Spotlights kanaler
+

Nextbolagen delas in separat i vår kurslista vilket ger extra exponering i handelssystemet samt på vår webbsida. Spotlight Next lyfts också fram i några av de viktigaste tidningarna.

 

Har ni frågor eller vill gå med i Spolight Next
Ring Josef +46 72 601 39 95 eller maila jn@spotlightstockmarket.com