Hem

Nanexa är ett nanoteknikbolag. Störst affärsinriktning innehas mot Drug-Delivery där bolaget utvecklat en teknisk plattform som används för att skapa bättre förutsättningar i läkemedelsformuleringar och vid frisättning av diverse läkemedel. Utöver tillhandahåller bolaget antifungiell beläggning och lågfriktionsyta för perifera venkatetrar. Bolaget etablerades under 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kurser för Nanexa AB

Just Nu

+/-
-0,38
%
-3,89%
Senast
9,4
Högst
9,78
Lägst
9,4
Volym
23 767
Omsatt (SEK)
226 052
Värde (MSEK)
142,5

Styrelse och ledning

VD

  • David Westberg

Styrelseordförande

  • Hans Arwidsson

Styrelse

  • Anders Johansson
  • Bengt Gustavsson
  • Magnus Westgren
  • Otto Skolling
  • Urban Paulsson

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Avanza Pension 9,50 9,50 2019-03-31
Nordnet Pensionsförsäkring 8,95 8,95 2019-03-31
Rutger Arnhult 7,00 7,00 2019-03-31
Ivar Nordqvist 5,14 5,14 2019-03-31
Mårten Rooth 2,73 2,73 2019-03-31
Anders Johansson 2,68 2,68 2019-03-31
Jan Petersen 2,64 2,64 2019-03-31
Christian Östberg 2,24 2,24 2019-03-31
Manligheten AB 2,22 2,22 2019-03-31
Mats Boman 1,94 1,94 2019-03-31
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Insynshandel

Nyckeltal

*Sammanställd data från Inquiry Financial

Kommande rapporter

  • 2019-08-22 Delårsrapport 2019-Q2

  • 2019-11-12 Delårsrapport 2019-Q3

  • 2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019