Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-01-13 08:50:15

WntResearch AB: Sista dag för handel med BTU

Under december 2011 genomförde WntResearch AB (publ) en företrädesemission. Genom emissionen nyemitterades 746 666 units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 1). Fredagen den 20 januari 2012 är sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit). Stoppdag är den 27 januari 2012. De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 3 februari 2012.

746 666 aktier och 746 666 teckningsoptioner av serie TO 1 registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 31 januari 2012. Efter registreringen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i WntResearch att uppgå till 7 654 155 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 688 873,95 SEK. Därutöver kommer det att finnas 746 666 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 i WntResearch (samt 1 000 000 teckningsoptioner som ingår i avsiktsförklaringen med GEM). Teckningsoptioner (TO 1): Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 7,55 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 3 februari 2012 till och med 28 november 2012. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid fyra tillfällen, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 29 februari 2012, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 maj 2012, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 30 augusti 2012 samt dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. För ytterligare information kontakta: Bert Junno, CFO E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Läs mer om WntResearch AB

Prenumeration