Press release from Companies

Publicerat: 2012-03-09 09:12:08

Medfield Diagnostics AB: VD-intervju är publicerad

I samband med att Medfield Diagnostics genomför nyemission, inför listning på AktieTorget, har VD, Patrik Dahlqvist, intervjuats av analytiker Henrik Jönsson, på Stockpicker. Intervjun finns publicerad på http://www.stockpicker.se/interview/ Direktlänk: http://www.stockpicker.se/interview/showInterview.aspx?interviewId=107 Medfield Diagnostics med VD Patrik Dahlqvist kommer även att delta på Stora Aktiedagen i Jönköping den 14 mars som arrangeras av Aktiespararna. Han kommer där att hålla en presentation av bolaget och även delta i en paneldebatt på temat entreprenörskap inom Life Science. Debatten leds av Stefan Wikholm, analytiker hos Aktiespararna. Förutom Patrik Dahlqvist ingår Ernst Westman, VD Boule Diagnostics, Jacques Näsström, VD PledPharma och professor Vivian Vimarlund från Jönköpings Internationella Handelshögskola. Paneldebatten direktsänds på www.aktiespararna.se Medfield genomför en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 20/2 - 27/3 2012. Företaget kommer att listas på AktieTorget efter genomförd emission. För ytterligare information om pågående nyemission och listning på AktieTorget kontakta VD Patrik Dahlqvist, tel. 031-741 17 53, 073-31 87 197. Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. Medfield Diagnostics AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A 413 46 GÖTEBORG Tel kontor: +46 (0)31 741 17 53 Mobil: +46 (0)73 31 87 197 Web: www.medfielddiagnostics.com e-post: info@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB